Børnepenge er en gode de fleste børnefamilier ser frem til hvert kvartal. Den ekstra pose penge man får ind ad døren, ‘bare fordi’.

Vi giver et overblik over børnepenge 2017 her.

Børnepenge satser for 2017 finder du i tabellen herunder:

BØRNEPENGE & UNGEYDELSE SATSER 2017
Barnets alder Årlig Ydelse (kr) Ydelse pr kvartal (kr)
0 – 2 År 17.964 4.491
3 – 6 År 14.220 3.555
7 – 14 År 11.184 2.796
Årlig Ydelse (kr) Ydelse pr. måned (kr)
15 – 17 År (Ungeydelse) 11.184 932

Udbetaling af børnepenge
Børnepenge & ungeydelsen udbetales den 20. i måneden, hvert kvartal.

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Du modtager ydelsen lige fra dit barn bliver født. Hvornår den første ydelse betales, afhænger af hvornår i kvartalet dit barn bliver født.

For at modtage børnepenge den 20. januar skal din baby være født inden 31/12. Er dit barn født den 1. januar modtager du først børnepenge i kvartalet efter. Altså den 20. april.

Børne- og ungeydelsen er ikke skattepligtig.

Udbetaling af ungeydelse fra 15-17 år

Når dit barn fylder 15 år hedder det ungeydelse. Ungeydelsen betales månedsvis i stedet for kvartalvis. Nedenfor kan du se hvilke datoer ungeydelsen udbetales i 2017.

Beløbet for de 15-17-årige børn er på: 932 kr. i 2017 og udbetales 1 gang hver måned.

20. januar
17. februar
17. marts
20. april
19. maj
20. juni
20. juli
18. august
20. september
20. oktober
17. november
20. december

Enlig forældre og børnepenge

Hvis du lever sammen med den anden forælder vil du være berettiget til den almindelige børne- ungeydelse.
Bor du sammen med en anden partner (der ikke er barnets forælder) har du mulighed for at få børne- ungeydelse og børnebidrag.
Hvis du bor alene med dit barn kan du modtage børne- ungeydelse, børnebidrag og børnetilskud

Som udgangspunkt udbetales pengene til moderen. Dette kræver dog at hun har forældremyndighed over barnet. Har faren fuld forældremyndighed vil ydelsen blive udbetalt til ham.

Har I fælles forældremyndighed, men bor hver for sig, udbetales børne- ungeydelsen til den forældre, hvor barnet har sin folkeregisteradresse.

Børn der er bosat i udlandet

Børn der er danske statsborgere men bosat i udlandet, kan også være berettiget til at modtage børnefamilieydelsen. Det forudsætter dog at de ikke modtager bidrag i det land hvor de er bosat.

Børn, der opholder sig kortvarigt i udlandet kan godt få børnefamilieydelse, hvis det er en kortvarig ferie eller hvis barnet skal gå i skole i udlandet, men det skal godkendes af din kommune.

Regulering af ydelsen

I tilfælde af du skulle skylde penge for daginstitution til kommunen, kan SKAT vælge at regulere din børne- ungeydelse. SKAT modregner det skyldige beløb, og du vil få udbetalt det oversskydende til din konto.
Du modtager altid besked herom inden udbetalingen.

 

Vil du læse mere om Børne- og ungeydelsen, kan du finde information her: