Inden længe starter alle landet små 5-6-7 årige i skole. Det er nok med sommerfugle i maven, især for forældrene. For som bekendt tilpasser ungerne sig hurtigt, til de nye situationer.

Som forældre kan man måske godt blive lidt nervøs for, om din lille purk nu også er parat. Oftest kan man heldigvis regne med, at personalet i børnehaven vejleder en rigtig godt. Det anbefales dog, at hvis man er i tvivl, vil det oftest være en fordel at vente. Mange sendes for tidligt i skole – det er sjældent nogen kommer for sent afsted. Det anbefales at lade barnet lege færdigt i børnehaven, på den måde kan barnets selvværd blive styrket, og det undgår at opleve for mange fiaskoer i skolen.

Der er nogle ting, som du kan kigge efter, når du vurderer om dit barn er parat.

Blandt andet er det naturligvis vigtigt at dit barn har nogle sociale kompetencer, der gør at det kan lege og agere i samspil med andre børn.
Når man går fra børnehaven til SFO og skole, er der først og fremmest mange nye børn man skal forholde sig til. Desuden er alle på samme alder, så hvor man før har været en af ‘de store’ i børnehaven, er man nu i en børnegruppen med andre på præcis samme alder, og faktisk er man i SFO- og skoleregi nu den lille igen.

Sociale kompetencer
Dit barn skal derfor have en vis robusthed, det skal turde tage kontakt til andre, og fremmede, børn. Dit barn skal kunne begå sig blandt andre børn uden at blive ked af en afvisning. Det skal tro på sig selv, og på egne evner, men det er også vigtigt at man kan spørge om hjælp hvis man har behov for det.
I forhold til samspil med andre børn, er det rigtig vigtigt at man kan vente på tur, at man kan løse konflikterne indbyrdes, og ikke altid skal inddrage de voksne. Desuden er det enormt vigtigt at dit barn kan lytte, også selvom det ‘bare’ er andre børn der taler.

Sproglige kompetencer
Når man starter i skole er det selvfølgelig en vigtig forudsætning at man kan lytte og forstå en besked. Man skal være opmærksom, og sørge for at høre efter når nogen af de andre, eller læreren taler.
Det er også vigtgt at man tør sige noget i en gruppe. Ofte skal man tale foran alle de andre i klassen, og fx. fortælle dem hvad man har lavet i sin weekend.

Man kan øve sig lidt derhjemme, ved at sørge for barnet fortæller om sine oplevelser ofte. På den måde bliver det ikke en uvant, og måske utryg, situation når man kommer i skole.
Det er også en rigtig god ide at læse bøger for sine børn, og bagefter lade børnene genfortælle historien, det er nemlig også noget, som de ofte vil komme til i skolen.

Motoriske kompetencer
Rent motorisk er der også nogle ting som man bør kunne, når man kommer i skole. Man kan måske sige, at for at gå i skole, kræver det, rent motoriske, ikke meget andet end at man kan sidde stille. Men det gør det faktisk en forskel.
Fx. bør man som skolebarn kunne kaste og gribe en bold, man skal kunne holde ordentligt på en blyant – hvis ikke man kan det, kan man få rigtig ondt af at holde forkert på blyanten hele dagen. Man skal være selvhjulpen når man starter i skolen, ting som at tørre numser, tage tøj på selv, og andre praktiske ting, skal man selv stå for nu. Desuden er der ikke nogen der lægger dit tøj frem, når du skal ud og lege. Det kan være en god ide, at man som forældre, gør klart for sit barn at idag er det altså regntøj og gummistøvle vejr.
Desuden skal man selvfølgelig kunne skrive sit eget navn.

Magasinet Børn & Fritid har lavet en test, som man kan bruge som pejlepind for om ens barn er skole-parat, eller om man måske bør vente 1 år endnu. Selvom testen er rigtig god, så husk dog altid at rådføre dig med personalet i børnehaven.

Find de udsagn der passer bedst på dit barn. Er der flest passende udsagn på ‘vente 1 år’-listen, bør du tage en snak, med dem der dagligt omgås dit barn, og kender det.

Skoleklar nu
– Mit barn kan let koncentrere sig om at lytte til oplæsning, tegne og kigge i bøger
– Mit barn forstår en besked, selv om den omhandler ting, der ikke sker lige nu
– Mit barn kan forstå forskellige tidsperspektiver – i morgen, i næste uge, i går osv.
– Mit barn er følelsesmæssigt robust
– Mit barn kan selv klare småkonflikter med kammerater uden at bede om hjælp
– Mit barn er vant til at omgås andre børn og har kammerater
– Mit barn behøver ikke have opmærksomhed hele tiden, når flere er samlet
– Mit barn kan vente og lytte når andre taler
– Mit barn har en velafbalanceret kontakt med voksne

Vente 1 år
– Mit barn er let afledelig og har alt for meget ‘krudt’ til at lytte til oplæsning, tegne, klippe eller kigge i bøger
– Mit barn skal have korte, konkrete beskeder, som er bundet til situationen her og nu
– Mit barn har et lille sprog med korte sætninger og ganske få ord
– Mit barn har et vældigt temperament og mange konflikter med andre børn
– Mit barn er sårbar og usikker og har svært ved at få venner
– Mit barn vil helst være i centrum
– Mit barn kan sjældent vente og lytte, når andre taler
– Mit barn kan være utryg sammen med mange børn og forskellige voksne
– Mit barn er et glad legebarn, som stadig får masser af udfordringer i børnehaven